January 2011

Přemýšlení o jednom tajném memorandu

5. january 2011 at 17:01 | veteranus
PŘEMÝŠLENÍ O JEDNOM TAJNÉM MEMORANDU
18. prosince 1978 napsal jistý Michael Quinlan tajné memorandum. Mr Quinlan byl jaderným expertem - civilistou, který se později stal tajemníkem Ministerstva obrany Velké Britanie. Svým memorandem odpovídal
na interní memorandum labouristického ministra zahraničí Davida Owena. Ten
se domníval, že lze zmenšit rozsah britského jaderného úderu na Sovětský svaz.
Abychom se neocitli vně "obrazu", mějme na zřeteli, že vše, co tehdy obsahovaly podobné supertajné dokumenty britské vlády v této věci, se dělo pod záštitou tak zvaných "zastrašovacích prostředků" ("British Cold War deterrent").
Doktrína
jaderného zastrašování byla založena na schopnosti Británie " projít celou cestu až do konce, tj. bezprostředně až ke způsobení neakceptovatelných strategických ztrát, a dokončit to, co bylo započato" (to jsou slova Quinlana).

Britská politika v této oblasti vedla k tomu, že bylo rozhodnuto nahradit rakety Polaris
výkonnějšími raketami Trident. Spor mezi Owenem a Quinlanem, kromě jiného,
spočíval v tom, že
se lišili v odhadu počtu obětí sovětských občanů, které musí být britskými raketami zabito, aby byl Sovětský svaz odrazen
od provedení jaderného
úderu na Británii. Owen měl za to, že milion mrtvých v SSSR bude počtem více než dostatečným. Quinlan se však domníval, že zadržování bude jen tehdy mít potřebný účinek, jestliže počet obětí bude o jeden řád vyšší, tedy 10 milionů.
Jako s kritériem se cynicky uvažovalo též o tom, že "práh odstrašování u Sovětského svazu, který ztratil ve Druhé světové válce více než 20 milionů lidí, je vyšší než ve Velké Britanii, která měla mnohem méně obětí".

Diskuze byla vedena nejen o pravděpodobném počtu obětí, které mohou znamenat
protivníkem neakceptovatelné ztráty, diskutovalo se o tom, zda proti takovým městům, jako je Moskva či Sankt Petěrburg (tehdy ještě Leningrad) jsou efektivnější
vzdušné či pozemní výbuchy, a řada dalších otázek.
Vláda labouristů však nestihla nahradit rakety Polaris raketami Trident.
V roce schvalovala plán vyzbrojení raketami Trident už
vláda M. Thatherové.

Když jsem četl celý článek, který byl publikován na stránkách deníku The Guardien a též na webovské stránce "inosmi.ru" tak jsem si vybavil
výrok britského historika J.F.C.Fullera. Ten ve své práci "THE SECOND WORLD WAR 1939- 1945",
jež vyšla v Londýně v roce
1948, napsal kromě jiného: "Tvrdilo se, že západní spojenci vedou válku na Dálném Východě, stejně jako v Evropě, ve jménu spravedlnosti, humanity a křesťanství. Vyhráli však válku takovými prostředky, které válku "mongolizovaly" a tedy i mír, který po ní následoval , byl "mongolizován". Proč
"mongolizován"?
Fuller se odvolává na
Michaila Prawdina, který líčí činnost Tuluje, mladšího syna Džingischána: "Nikdy nepotřeboval nechávat za sebou okupační posádky, kudy prošel, nezůstalo nic, kromě rozvalin. Ve městech, kterými prošel, nezůstávalo živého nic: dokonce ani ne pes nebo kočka."
Musím se ptát: čím se myšlení Mr. Quinlana a dalších ve své podstatě liší od praktik Tuluje?
V podstatě ničím. Jen dobou, ve které byly
vysloveny, napsány či uskutečňovány.
Jeden z ruských účastníků diskuze zaujal svůj postoj na příslušných webovských stránkách k podobným plánům, když napsal:
"Je to totální krize lidské morálky a myšlení. Představuje to lidstvo v nejnižším bodu své existence. Utratit triliony všemožných valut na to, aby byly zničeny životy milionů lidí, dětí, žen, starců, aby byla spálena Ermitáž, Treťjakovská galerie, Londýnská národní galerie, Metropolitní museum, aby byly zničeny gotické chrámy a starověká ruská architektura. Existuje vůbec nějaká ideologie, která by za to stála? Lidé, kteří si toto vše vymysleli, jsou buď blázni nebo zločinci. Jejich místo je v Norimberku. Ti, kdo plánují teroristické akty, jsou souzeni jako zločinci. To, co vymýšleli tito lidé- to je rovněž zločin proti lidstvu. Lidé jako Brežněv, Thatherová, Raeagan jsou stejní váleční zločinci, jakými byli Hitler, Gőring, Himmler, Stalin. Demokracie je jen fíkový list před tváří fašistických zločinců. Naše životy a hodnoty mají v rukou špinaví vyvrhelové a idioti".
A sám bych se jen zeptal. Kde jsou kořeny podobného myšlení těchto lidí? Co vedlo k tomu, že došlo k takové mongolizaci lidské morálky, co je příčinou toho, že věci došly až tak daleko, že se někde na této planetě mohou vyskytovat jedinci či kolektivy lidí, kteří vůbec jsou ochotni vést podobné diskuze a podle jejich výsledků třeba i jednat?