Červenec 2015

PROCHANOV CONTRA OBAMA

13. července 2015 v 9:49 | veteranus
PROCHANOV CONTRA OBAMA
Alexandr Andrejevič Prochanov (nar. r. 1938), významný ruský sovětský spisovatel, publicista, politický a společenský činitel, člen sekretariátu Svazu ruských spisovatelů, hlavní redaktor novin "Zavtra", předseda a jeden ze zřizovatelů Izborského klubu, zveřejnil na stránce http://www.zavtra.ru/content/view/raduga-tmyi/ článek, který by se dal přeložit jako "Duha tmy (noci)" V originále «Радуга тьмы».
Článek je svým způsobem apelem proti jednomu ze současných projevů západní civilizace, proti homosexualismu. Ten získal zákonnou pozici ve Spojených státech, kde byl přijat zákon legalizující sňatky homosexuálů a adopci dětí manželskými homosexuálními páry. Prochanov v tom spatřuje významný posun lidské civilizace, který protiřečí dosaženému stupni vývoje tvora, označovaného jako "homo sapiens sapiens". Článek jsem přeložil a umisťuji jej na svůj blog.
Svůj překlad článku nazývám "Prochanov contra Obama"; symbolicky to vyjadřuje, podle mého soudu, podstatu civilizačního sporu, který je dnes na pořadu dne.
Tak tedy:
Prochanov contra Obama.
Ve "Spojených státech Ameriky" byl přijat zákon, který připouští sňatky osob stejného pohlaví a připouští též adopci opuštěných dětí rodiči stejného pohlaví. Tento zákon zrodí epidemii homosexuálních sňatků ve všech amerických státech; umožní, aby byli adoptováni osiřelí chlapci a aby byla umožněna jejich výchova v homosexuálním prostředí. Je tak spuštěna obludná mašinérie, jež bude produkovat lidstvo gejů, mašinérie, která zavede pásovou výrobu gej-lidstva, jež bude podporována silou amerických humanitních technologií. Na Západě je ctí být gejem; je to prestižní, je to výhodné. Gejové mají otevřené dveře do kultury, do byznysu, do politiky. Příštím prezidentem Ameriky se stane gej.
Obama ve svém projevu podpořil homosexuální zákon, označil jej za věnec na veškeré činnosti, jež slouží k ochraně práva, a požádal lidstvo, aby tento americký zákon podporovalo. Od nynějška se boj za lidská práva bude porovnávat v celém světě s právem muže souložit s jiným mužem; a to se bude nazývat "nejvyšším projevem člověčenství". V této liberální expanzi se další fází stane právo člověka pohlavně obcovat se zvířaty. Americké a evropské chrámy budou plné manželských párů, které budou vydávat kozí mekot a koňské ržání.
Boj za lidská práva získává tak ocelové jádro v podobě homosexuálních svobod, jejichž pomocí budou ztékány pevnosti všech států světa. Homosexuální svobody budou podepřeny mocí amerických letadlových lodí, orbitálních systémů a stíhačů páté generace. "Oranžové revoluce", jichž posláním je přivodit zhroucení nevhodných režimů, dostanou charakter gej-revolucí. Organizovaná, intenzivní, zuřivá menšina, která už zakotvila v kulturních a politických elitách a která obrůstá vrstvami příznivců, učiní z homosexuality "vysokou" módu. A ta pak se stane obrovskou sociální silou. Noc ukradla na nebi duhu a učinila z ní symbol tmy.
Zvláštní kultura "studené války", kterou Západ používal proti Sovětskému svazu, byla reprezentována politology a sociology, sociálními psychology a ekonomy, technology politiky a specialisty na vytváření obrazů, astrology a extrasensibilitisty. Teď bude tento soubor intelektuálů doplněn o sexuální patology, kteří budou studovat hlubinnou podstatu zvráceností, jež lidstvo zdědilo z těch dob, kdy se život ještě nečlenil na dvě pohlaví a rozmnožoval se dělením; podobně tomu, jako to dělají bakterie ještě dnes. Homosexuální revoluce zbavuje živočichy tabu, které bylo až dosud zakotveno v člověku; a to poslouží odlidštění lidstva. Ruší veškerou obrovskou sumu náboženských představ o dobru a zlu.
V Bibli se píše o Sodomě; přiletěli tam andělé jako Hospodinovi vyslanci, aby zkrotili a uklidnili rozvrat, který tam panoval. Tito andělé však byli téměř znásilněni sodomskými homosexuály; to mělo za následek, že Hospodin vychrlil na Sodomu síru a oheň. Nyní však toto podobenství přestává mít sílu varování a nabývá vlastností kladného příkladu. Hospodin, jenž zničil Sodomu, se stává zápornou postavou, jež pronásleduje společenství gejů, kteří narušují až dosud zapovězená lidská práva.
Odchylky od tradičních pohlavních forem rodí odchylky od psychiky. Tato zohyzděná, ztrápená, znetvořená psychika se stane pokusným pracovištěm, kde bude vytvářen nový člověk, jenž v sobě popře člověka tradičního. Odlidštění se tak stane ctností evoluce, jež posune člověka z nižší úrovně na úroveň vyšší. Na úroveň nadčlověka.
Na posledním zasedání "Klubu Bilderberg" nebyly projednávány problémy Ruska, ani problémy Islámského státu, ani problémy uhlovodíků. Zabývali se tam problémy umělé inteligence. Mudrci tam v uzavřených klubech zkoumali fantastické modely budoucnosti, jimiž jsou přeplněny romány "science fiction" a holywoodské kybernetizované filmy. Homosexuální prostředí je pro ně základním materiálem, z něhož se započne s vytvářením nadosobního, mimolidského rozumu.
Čím je možné čelit globální sodomii, této modré internacionále? Prezident Putin kritizoval ve své "Valdajské řeči" Západ, že rezignuje na křesťanské hodnoty, že se vzdává tradičních představ o člověku; obvinil v podstatě Západ ze sodomie, alegoricky jej označiv za "církev ďábla". Nyní, po Obamově řeči, a po homosexuálních zákonech ve Spojených státech, může znít tato Putinova výzva stonásobně silněji. K jeho výzvě se může připojit římský papež i patriarcha celé Rusi, imámové i rabíni, duchovní a kulturní autority, které se zrodily v dobách, kdy vznikalo lidství, kdy byly zapečetěny chyby, hříchy a zvrácenosti. Tehdy se lidstvo zformovalo v lidstvo otevřené k bohu a oddělilo se od živočišné říše.
Podstatou rozkolu na Východ a Západ není dnes zápas mezi kulturními tradicemi, není to zápas o uhlovodíky, není to válka ideologií. Rozdělení na Východ a Západ má hlubinný metafyzický a náboženský charakter. V samotném středu západního liberalismu, který je ukryt pod vším tím leskem rafinované západní kultury, pod celým tím bohatstvím a přepychem zlatých miliard, je skryto černé peklo; je tam ona skulina z podsvětí, kterou po všechny věky proniká do pozemského života tajemná mlha.
Východ se naopak zříká zlatého telete, vkládá naděje do bratrství, lásky, spravedlnosti, svými básněmi a religiózními traktáty, filosofickými školami tíhne k ráji, k tomu zcela přetvořenému lidství, v němž se duch bude vznášet nad tělem, kde tělo bude oduševňováno božským světlem, aby se stalo nesmrtelným.
Zárodek třetí světové války není ukryt v předměstích Damašku, neprobíhá po 38. rovnoběžce, jež dělí Severní Koreu od Jižní, není na opěrných bodech Donbasu. Je ukryt v gej-pochodech, jež ztékají bašty současné civilizace.
Připijme tedy na Puškina, na speciální oddíly Státní rozvědky, na naše překrásné ženy!