Červenec 2014

RUSKÝ FILOSOF DUGIN, NĚMECKÉ "ZRCADLO" A EVROPA, 2.část

30. července 2014 v 8:05 | VETERANUS
RUSKÝ FILOSOF DUGIN, NĚMECKÉ "ZRCADLO" A EVROPA.
2.část.
Neff: Pravoslavní aktivisté zakázali koncem července konání koncertu rockové skupiny Marilyn Manson.
(Poznámka.- Název skupiny demonstruje prolínání dobra a zla. Kombinuje jména hollywoodské celebrity a masového vraha. Marilyn (Marilyn Monroe slavná americká herečka a zpěvačka) a Manson (Charles Manson - několikanásobný vrah).
Proč bychom je potřebovali zde?
Neff: Má v Rusku své fanoušky.
Tak ať si tito fanoušci našetří peníze a jedou tam, kde skupina žije.
Neff: Rusové ji ale pozvali.
Ano, i s tím se střetáváme. Je to ale teprve začátek kulturní konfrontace. Rusové začínají pociťovat, že je jejich identita vystavena hrozbě a brání se tomu. Je dobře, že vyjádřili svůj názor.
Neff: Bylo nebezpečí, že dojde k výbuchu, policie koncert zrušila. Má být ukončena hegemonie Západu. V Rusku se objevily výzvy k tomu, aby byly bojkotovány takové sítě jako McDonalds. Ve skutečnosti jsou ale všude vidět západní smartfony, televizory, automobily. Poslanci Dumy posílají své děti za hranice, aby tam studovaly, ukládají své peníze v západních bankách, kupují na Západě nemovitosti a jezdí odpočívat na Azurové pobřeží. Jak se to spojuje?
Spojuje se to obtížně. Rusko se chce od Západu osvobodit, ale politická elita je se Západem spojena velmi těsně. Říkám tomu archeosoučasnost. Společnost je archaická, ale elita je modernizována. Elita se snaží masy modernizovat, udělat je více západnickými, ale masy naopak chtějí, aby se elity rusifikovaly. Tento boj začal už v 19. století. Otázka zůstala do dnešního dne nerozhodnutou, je zde jen bolestivý kompromis. Naše společnost nechce ani iPhony, ani McDonaldy. Já sám jsem připraven se toho všeho vzdát.
Neff: Odpuzuje vás směřování k materialismu?
Technický progres je doprovázen duševním regresem. Jsem zastáncem progresu duševního.
Neff: Srovnával jste Rusko s opilcem, který propil veškerý svůj majetek, rodinu, děti, dům i půdu. Když vystřízliví, chce všechno to, co propil, vrátit. Jak to může udělat? Stejně jako v případě Krymu?
V 90. tých letech jsme ztratili sami sebe. Nejprve se rozpadl Sovětský svaz, pak došlo k totálnímu vlivu západní kultury. Hovořím ne o teritoriálních změnách, Krym je součástí naší historie; my musíme najít své kořeny a své historické sebevědomí.
Neff: Vy vyzýváte na demonstracích Putina, aby projevil sílu na východě Ukrajiny. "Východní Ukrajina nebo smrt". Opravdu to myslíte vážně?
Absolutně vážně. Ztratíme-li Východní Ukrajinu, pak Kijev přepadne Krym a my budeme zataženi do války. Jestliže odevzdáme Krym, začnou v Rusku protesty, které povedou ke svržení Putina a pak u nás začne náš Evromajdan. Putina neznám, nemám na něj vliv. Obracím se svými výzvami do neznáma, je to však má občanská povinnost.
Neff: Putin říká, že je třeba ochraňovat etnické Rusy, nikoliv všude, ale obzvláště tam, kde se považují za součást ruského světa. Tady je velice blízko vašim myšlenkám. On ostře vystupuje proti americké hegemonii. Na druhé straně říkáte, že Putin věří v jakousi ideu. Že velice aktivně vychází vstříc Západu?
No, samozřejmě. Je rozdvojenou osobností. Já říkám, že existuje "slunečný" (soljarnyj) Putin a "měsíčný" (lunnyj) Putin. Slunečný Putin je ten, jakým bych ho chtěl vidět. Měsíčný Putinse dívá na svět pohledem dohovorů, spolupráce, dodávek plynu. Vystupuje zde jako pragmatik. Mezi oběma Putiny je konflikt. Putin je velice rozdvojená osobnost. Na počátku bylo připojení Krymu. A pak, krok za krokem, kráčí zpět. Pracoval ve specielních službách a je možné, že vždycky říká to, co je v protikladu s tím, o čem přemýšlí.
Neff: Vy máte za to, že existuje Pátá a Šestá kolona, jež na území Ruska pracují proti Rusku, a musí proto být svrženy. V páté koloně vidíte ty demonstranty, kteří po parlamentních volbách v roce 2011 vyšli na "zablácené" náměstí. To všichni jsou nepřátelé?
Ano, všichni jsou nepřáteli Ruska.
Neff: Všichni jsou placenými žoldnéry?
Pouze jejich vůdci. Pátou kolonu tvoří ti liberálové, kteří chápou Rusko jako součást Západního světa. Pracují proti Putinovi. Šestá kolona se vytvořila uvnitř vládních kruhů, žije a pracuje spolu s Putinem. Obě kolony se od sebe liší jen tím, že pátá pracuje proti Putina, šestá pro něho. Všichni jsou však liberálními zápaďáky.
Neff: Je logické, že považujete Šestou kolonu za nebezpečnější.
Je nebezpečnější proto, že je méně zřetelná. A také proto, že její představitelé pracují v Putinově zájmu.
Neff: Jak je třeba se podle vás chovat k opozici?
Jsou dvě interpretace demokracie, vláda většiny a vláda menšiny. Klasickou interpretací je ta, které straním já- je to vláda většiny. Na liberálním postdemokratickém Západě je dnes demokracie interpretována jako vláda menšiny; je tomu tak proto, že většina je podezírána z toho, že má sklon k populismu, socialismu nebo k fašismu. Proto také je úkolem vládnoucí menšiny vést boj s většinou. Je to anomální logika.
Neff: Vy dnes říkáte: "Putinův kurs už dnes nemá kritiky. A pokud oni i jsou, tak jsou to lidé duševně nemocní, kteří potřebují léčbu. Putin je všechno-Putin je nenahraditelný". Opravdu jste to prohlásil?
Ano.
Neff: Jsou to tedy duševně nemocní lidé?
Ti, kteří útočí na Putina, útočí na většinu. Je to duševně nenormální, představuje to odklonění od normy. Je třeba snášet odklánění se od normy? Nikoliv. Proto také lidé, kteří Putina nepodporují, jsou lidmi psychicky nenormálními. Duševně nemocní lidé mají právo na to, aby se léčili, ale aby byli také podporováni.
Neff: Jak si vy představujete Euroasii, kterou propagujete jako protikladnou konstrukci oproti západní demokracii?
Euroasie má globální charakter, je to symbol multipolarity. Mám příznivce dokonce v Brazílii nebo v Číně, všude tam, kde jsou nepřátelé unipolární americké dominance. V takovém smyslu jsou tito lidé Euroasijci. V užším smyslu slova je Euroasií Rusko a jeho partneři: Turecko, Írán, Čína, Indie, postsovětský prostor, do kterého patří i Mongolsko. Včetně části Východní Evropy, jako je Bulharsko a Srbsko. Jak bude probíhat eurasijská integrace, bude třeba ještě vyčkat.
Neff: Vztah Evropy k Americe se zkomplikoval, vzájemné vztahy s Ruskem jsou rovněž nepochopitelné. Mluvíte o boji atlantické a kontinentální Evropy. Jezdíte hodně po Evropě. Kdo tam tvoří vaše spolubesedníky?
Evropští lidé, národ. Elity mínění většiny nevyjadřují. Evropský establishment mne nechápe, nechce chápat Rusko. U prostých lidí nacházím odezvu.
Neff: A jak je to s vašimi kolegy-filosofy?
Je to totéž. Bernard Henri Lévy kritizuje mou knihu "Čtvrtá politická teorie", pravděpodobně ji ale nečetl. Kterýkoliv evropský filosof, jenž patří k establishmentu, je součástí systému. V této části elity není nikdo, s kým bych hovořil. Rovněž rozhovor s Jürgenom Habermasem nepovede k ničemu. To jsou však jen nemnozí. Rozprávím s taxikáři, s bavorskými sedláky, s rumunskými studenty, s francouzskými služkami.
Neff: Přece nejedete do Německa, abyste se bavil s nějakým taxikářem?
Bavím se i s filosofy staré školy, na které dnes pořádají hon nositelé nové tolerance; hovořím s takovými, jako je na příklad profesor Friedrich-Wilhelm von Hermann, Heideggerův žák. Kvůli němu jsem jel do Freiburgu, byl však zbaven práce představiteli jakýchsi genderovských struktur.
Neff: Šel do penze.
Hledám lidi, kteří představují reálnou Evropu. Hledám Evropu. Hledám její stopy i u disidentů, ať jsou leví či praví. V Rusku dokonce nacházím více evropských stop, než v samotné Evropě. U nás jsou velebeni němečtí romantikové jako Schelling, Hegel, Heidegger nebo Schmitt, nikdo z nic není u nás přezírán.
Neff: Historik Andrej Zubov říká, že myšlenka samostatné ruské nebo evroasijské civilizace je chybná. Není prý to nic jiného, než umělá izolace Ruska od okolního světa, že je to výsledek kulturního primitivismu, jelikož jste vy, Rusové, po mnoho desetiletí sami ničili svou evropskou vrstvu. Nezůstalo prý u vás nic ze světoobčanství, tedy nic z toho, čím byli vaši předci 100 nebo 200 let předtím. Zubov je také "duševně nemocným člověkem"?
Jeho pozice není správná, ale má právo ji hlásat. Euroasijci že zničili evropskou vrstvu? I mezi předky dnešních liberálů byli komunističtí komisaři, kteří zabíjeli ve jménu univerzálního rozvoje lidstva. Zubova propustili z MGIMO (Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации) jelikož porovnával připojení Krymu Putinem k hitlerovské annexi Rakouska. Ale byl mu dán souhlas vrátit se. Mne též propustili z Moskevské státní univerzity, protože jsem navrhoval, aby do Novoruska byla poslána naše armáda.
Neff: Máte na mysli východ Ukrajiny.
Já se vrátit nesmím. Propustili vlastence (mne) a liberála. Jako liberál se mohu vrátit. Je to zajímavé.
Neff: Dostojevskij jako anti-zápaďák, žil také dlouho v Německu. V tom není protiklad?
Není v tom žádný protiklad. Čím déle žije ruský člověk za hranicemi, tím více se stává ruským člověkem. Proto tak dobře chápu ty Rusy, kteří žijí v Německu. Evropskou kulturu chápu, překládám evropskou poezii, současně se chystám vydat Heideggera. Evropu miluji, proto také současná Evropa ve mně vyvolává takovou hrůzu. Dívám se na to, jak umírá. Není tomu tak jako v Rusku. U nás na každou výzvu se hledá odpověď. U nás troskotá mnohotvárnost. Ale Evropané neztrácejí jen Evropu, oni také chtějí, aby Rusové opustili Rusko. Hledejte sami svou Evropu nebo dejte souhlas k tomu, aby se vám ztratila zcela, je to vaše volba. Ale nás nechejte v klidu.
Neff: Alexandře Geljeviči, děkuji.

RUSKÝ FILOSOF DUGIN, NĚMECKÉ "ZRCADLO" A EVROPA

30. července 2014 v 8:00 | VETERANUS
RUSKÝ FILOSOF DUGIN, NĚMECKÉ "ZRCADLO" A EVROPA.
1. část.
V německém časopise "Der Spiegel" byl pod titulkem "Všichni na Západě jsou rasisté" uveřejněn rozhovor Christiana Neffa s ruským filosofem Alexandrem Duginem. V ruském překladu byl tento rozhovor uveřejněn 16. července 2014 na stránce http://inosmi.ru/russia/20140716/221706180.html. Z ruské varianty rozhovoru jsem pořídil překlad a zveřejňuji jej na svém blogu proto, že nesporně představuje zajímavý pohled na to, jak na otázky vztahu Ruska a ostatní Evropy, nazírá ruský filosof; ten je považován za ideologa Vladimíra Putina. Podle jeho názoru představuje Evropa v očích mnoha Rusů nepřátelský obraz světa- je dekadentní, zvrácená, a kromě toho je etnocentristická. Jelikož pojem "etnocentrismusů by l i pro mne pojmem neznámým, našel jsem ve vyhledávači "Google" výklad, který i mně pomáhá význam onoho slova pochopit.
Etnocentrismus představuje mechanismus mezietnického chápání světa tak, že vyznavač etnocentrismu má sklon hodnotit projevy okolního světa hledáčkem tradicí a norem své etnické skupiny; ty pak považuje za všeobecný vzorec (etalon).
Nejprve něco o Duginovi. Je mu 52 roků, je profesorem Moskevské státní univerzity V.M. Lomonosova. Před krátkou dobou byl propuštěn z funkce rektora sociologické fakulty univerzity. Byl mu předložen seznam 10 tisíc podpisů, ve kterém se žádalo, aby byl Dugin zbaven své funkce proto, že do vědy vnášel příliš mnoho politiky. S velkým důrazem prý požadoval, aby východní části Ukrajiny invadovala ruská armáda. Někdy je Dugin nazýván "hlavní ideologem Putina"; jiní zase dávají přednost tomu, že jej označují za vůdce "Euroasijského směřování". Třetí skupina jej nazývá politickým chameleonem a tvůrcem nové ideologie; ta, podle tvrzení amerického historika Waltera Laquera, obsahuje dokonce prvky neofašismu. Profesor však zůstává poradcem předsedy Státní dumy, má přátele ve vysokých funkcích v administraci prezidenta. Už delší dobu se objevuje na stanicích státní televize. Pro Dugina prý nastal čas, jako pro představitele Euroasijské ideje a který přezírá západní kulturu.
Dugin je syn generála, v osmdesátých letech byl antikomunistou, později byl členem Národní bolševické strany; a to ještě předtím, než se stal Putinovým stoupencem. Jako filosof-polyglot se dostával do rozporů s představiteli a teoretiky "konzervativní revoluce"; uctívá Friedricha Nietscheho a německé myslitele jakými byl třeba Karl Haushofer. Haushofer přece do politické roviny přenesl biologický výklad "životního prostoru"; Dugin ctí i kontroverzního právního znalce Karla Schmitta. Publikoval desítky knih, mezi nimi i "Základy geopolitiky"; ta je považována za příručku štábního důstojníků Ruska. Pro mnohé ruské politiky se Duginova doktrína o Euroasijství stala novou ideologickou dokrínou; naproti tomu na Ukrajině byl prohlášen za "persona non grata". Dugin neustále cestuje po Evropě a hledá nové příznivce své vědy. V současnosti se právě vrátil z Rumunska.
Neef se ptá: Alexandře Geljeviči, v tyto dny lze vás často vidět na demonstracích a v televizi a všude varujete před "národní fašistickou diktaturou" na Ukrajině. Jaké máte důkazy pro to, že v Kijevě zvedá hlavu fašismus?
Máme tam do co do činění s radikální formu rasismu, neexistencí tolerance, s šovinizmem. Nejen strana "Svoboda" a "Pravý sektor", ale i tak zvaní umírnění a liberální politikové hovoří o tom, že zásadně musí dominovat západo-ukrajinská identita. Rusofobie tam určovala rasistickou náplň od samotného začátku činnosti Majdanu s heslem "kdo neskáče, je moskal".
Neef: V ukrajinštině "moskal" znamená opovržlivý název pro Rusa.
Zní to stejně, jako by znělo "Kdo nezvedá ruku, je Cikán". V Německu by podobná strana byla okamžitě zakázána. Nebo ku příkladu heslo "Moskaljaku na giljaku" znamená "zabíjejte Rusy". Nemohu si představit, že by v EU existovala jen jedna země, kde by mohli lidé vyjít na ulici a volat: "Zabíjejte Francouze, zabíjejte Belgičany". To je fašismus. Amerika i Evropa jej využívá pro své geopolitické cíle, tento fašismus dozrával v Kijevě od 90.tých let, a při tom s podporou západních fondů. Při tom "fašismus" je chápán takto: kdo je pro Ameriku je dobrý, kdo je proti, je fašista.
Vysvětlení: ukrajinsky "moskal" znamená Moskvan. "Na giljaku" znamená "na větev nebo na kůl, nebo také na šibenici".
Neef: Je to příliš volný výklad termínu "fašismus". V Kijevě jsem cítil rusofobii, ale ne fašismus.
Samozřejmě. Vás jako zahraničního zpravodaje jste byl zván jen tam, kde byste viděl jen to, co musíte vidět. Je to kulturní kód, projekce. Nemohl byste ve svém časopise vůbec pracovat, kdybyste tvrdil, že v Kijevě je fašismus.
Neef: Vy sám jste prohlašoval, že je třeba "zabíjet, zabíjet, zabíjet tyto Ukrajince".
Moment. Teprve poté, kdy lidé z "Pravého sektoru" a Národní gardy spálili v Oděsse lidi, řekl jsem: "Lidi, kteří páchají tak strašné zločiny, je třeba zabíjet, zabíjet, zabíjet. Hovořil jsem jen o lidech, kteří páchali taková zvěrstva.
Neef: Události, ke kterým došlo v Oděsse 2. května, nebyly tak jednoznačné , jak tvrdíte vy. Začaly útokem proruských aktivistů.
Byly tam mrtví při těchto jejich útocích nebo nebyli? Nebyli? Vy znáte jen dvě varianty- buď nejsou mrtví nebo to byli Rusové, kdo zabíjel lidi. Zcela s vámi souhlasím, byli jsme to my, kdo zabíjel lidi a ukládal je na dvoře odborů. Je třeba zabíjet nás, Rusy!
Neef: Bylo tam při nejmenším 38 zabitých. Ale jak se to stalo, není dosud objasněno.
No, vida, podívejme se? Samozřejmě jsme to byli my! Vy máte vždy pravdu!
Neef: Já jsem se jen ptal, proč jste vy požadoval smrt pro Ukrajince.
Ano, byl jsem to já, kdo navrhoval, aby byli zabiti všichni Ukrajinci. Vy to musíte vidět takto. Nakonec vy pracujete pro vydavatelství, které se nachází na správné straně.
Neef: Jsou Ukrajinci skutečně jen pěšáky v geopolitické hře, která je částí "velké války kontinentů", o které tak rád mluvíte?
Kdepak, jsou to výborní chlapci, zřídili si svobodný stát, upevnili demokracii a svou teritoriální celistvost, osvobodili se od zkorumpovaného prezidenta Janukoviče a na jeho místo postavili demokratickou osobnost. Chtěli do EU, ale jen my, čertovští Rusové, jsme jim v tom bránili. My jsme ti špatní, oni ti dobří.
Spiegel: S ironií a sarkasmem se v naší besedě daleko nedostaneme.
Probíhá to opravdu jinak. My spolu nebesedujeme.
Neef: Dobře. Zkusme to jinak. Ve svých pracích píšete, že po rozpadu Sovětského svazu začala epocha "geopolitiky". Hranice mezi kontinenty (máte na mysli hranice mezi Západem a Východem), mezi tím, co vy nazýváte "Euroasií", probíhá uvnitř zemí. Máte na mysli kulturní hranice?
Ano, mám na mysli hranice mezi kulturami, mezi různými civilizacemi.
Neef: Probíhá taro hranice i Ukrajinou?
Moment. To je závažné téma. Existuje jedna civilizace, nebo je jich několik? Existují hodnoty, které jsou charakteristické pro veškeré lidstvo?
Neef: Existují jak různé civilizace, tak i kultury, tak i hodnoty, které musí být všeobecné.
To znamená, že existuje přece jen jedna univerzální civilizace? Dívám se na to jinak. A v tom spočívá náš nesoulad. Odvolávám se na takové teoretiky, jakými jsou Oswald Pengler, Arnold Toynbee a Nikolaj Danilevskij.
Neef: Danilevskij by jedním z vedoucích panslavistů 19.tého století.
V různých společenstvích existují různé hodnoty. Neexistují univerzální hodnoty. Ty, které jsou za univerzální považovány, jsou vlastně projekcí západních hodnot. Západní civilizace je však civilizací rasistickou, etnocentristickou. Kterýkoliv "zápaďák" je rasista.. Nikoliv však biologický rasista, jakým byl Hitler, ale v kulturním pojetí. On předpokládá, že existuje jen jedna civilizace, to jest civilizace, která je prosta barbarství. A tato civilizace je založena na demokracii, pokroku, lidských právech, na svobodné tržní ekonomice a identitě individua. Avšak barbarství toto všechno popírá z jakýchsi náboženských příčin. Takto přemýšlejí "zápaďáci", proto jsou rasisty v kulturním smyslu.
Neff: Ale to je absurdita.
Ještě tedy jednou. Neexistuje jedna civilizace, jsou jen různé podoby. Civilizací. Existují dvě varianty-buď uvažujete o tom, co já říkám, jen v jiné řeči, pak se můžeme pokusit najít co možná nejvíce společných pojmů, nebo budete předpokládat, že jste nositelem absolutní pravdy; jinými slovy, že my, Rusové, prostě nechápeme, co jsou to lidská práva, co je to liberalismus, co je to svoboda; tedy že jedině vy máte právo hájit lidská práva v Africe, v Rusku, v Číně.
Neef: V Rusku se říká, že je východní civilizace nadřazena civilizaci západní, že Evropa vpadá do úpadku.
To jsem nikdy neříkal. Mám jen za to, že civilizace Západu a civilizace Východu jsou absolutně rozdílné. Východní převažuje jen do té míry, do jaké vystupuje proti rasismu, který panuje v civilizaci západní. Člověk ze Západu přijde a říká, že na pokrok, technologie i bezpečnost mají neoddělitelné právo i Rusové.
Neef: Vy s tím nesouhlasíte?
A vy ano? Podle všeho zná Evropa všechno a s druhými hovoří tak, jako s idioty.
Neff: Naopak, my se snažíme chápat jeden druhého. Z čeho obviňujete dekadentní Západ?
V tom, že nám chce vnutit svá kriteria. U vás jsou pochody gayů, budiž, tak je provádějte. Okolnost, že my je neprovádíme, vy hodnotíte jak porušeni lidských práv. My na to říkáme-počkejte! Nebo vy chcete objasňovat islámu, co je to feminismus, kdo jsou to feministé, a proč mají být muži a ženy rovnoprávní? To je kolonizace. Já jsem pravoslavný křesťan, vy ne. Já vás chápu, vy mne nikoliv.
Neef: Proč si myslíte, že já vás nechápu?
Když přistupujete k zástupci jiné kultury, měl byste se jej ptát na jeho názory a ne mu předkládat svá tvrzení, jak to bylo třeba v Oděsse.
Neff: Dal jsem otázku. Zajímá mne příčina patriotických, ve skutečnosti izolacionistických nálad v Rusku, a proč se tak málo diskutuje o tom, kam směřuje vedení státu. Je možné, že stavíte kolektivní právo výše, než jsou individuelní lidská práva, za která bojuje Západ.
Na Západě jsou lidská práva jedince postavena výše, než práva kolektivu; v islámském světě stojí nad právy jednotlivého člověka náboženství, v Rusku jsou to pak práva společnosti, práva kolektivní. V celém tom postmodernismu, při té veškeré tolerantnosti, se vy na Západě nevyrovnáváte s problémy druhého člověka. Všechno to, co je jiné, je něco, co je pro vás negativní. Prostě nemáte klíč k filosofickému problému druhého člověka. Pokoušíte se nás poučovat, říkat nám, jak máme řešit ten problém, který jste nedokázali řešit sami. Bylo tomu tak vždycky- v dobách kolonizace, v dobách velkých geografických objevů, v epoše evropského kolonialismu, v době Vetsfálského míru, v epoše britských koloniálních výbojů, za Hitlera i v epoše liberalismu. Etnocentristická Západní Evropa představuje konstantu. Edmund Husserl...
Neff:…jeden z největších filosofů 20.tého století…
…psal o "evropském lidství". Ten, kdo takto hovoří, vytváří tím základnu eurocentrismu, jelikož pro něho vše to, co je "evropské"a co je "lidské", je jedno a totéž. Proto není třeba se divit koncentračním táborům. Husserla miluji, je to můj oblíbený filosof, humanista. Ale on je také rasista. Všichni evropští filosofové jsou rasisté. Moment, jsou i výjimky, jako je Leo Frobenius nebo filosof Johann Gottried Herder.
Neff: Herder tím, že odstoupil od univerzálnosti vzdělání, se stal prarodičem konzervativní, národně podložené teorie kultury.
Já mám rád kořeny německé kultury, ale ona už neexistuje. Německo dnešní doby je svým způsobem Anti-Německo.
Neff: Opravdu?
Vy už dnes nečtete své vlastní autory, už jim nerozumíte, už se více o nich nebavíte. Často jezdím do Německa, a vždy tam se dívám na to, co je ve výkladech knihkupectví, a zjišťuji, že německá kultura nemá budoucnost. Kam se ztratil veliký německý duch? Kde jsou výšiny francouzské filosofie? Kde jsou hlubiny italského umění? To, co lze dnes pozorovat, vyvolává jen pocit zvracení
Neff: Kritika západních hodnot v Rusku není nic nového. Fjodor Dostojevskij spatřoval novou světovou ideu ve slavjanofilství. On rovněž považoval Západ za dekadentní.
Dostojevký, Konstantin Leontjev…ale obzvlášť Danilevskij. Euroasijci říkali velice správně, že je třeba omezit západní civilizace. Poznamenávali, že máme své vlastní hodnoty, že známe lepší cestu. Pro Dostojevského a pro slavjanofily Ruska jsme byli zvláštní civilizační formou, ani evropskou, ani asijskou. Ale pravoslavnou. Mající své představy o morálce, mravnosti, náboženství, moci a politice.
Neff: Danilevskij měl ještě před 150ti lety představu o válce kultur. Proč slavjanofilové mají za to, že je nevyhnutelná konfrontace se Západem?
Civilizační konflikt je nevyhnutelný.
Neff: Filosof Ivan Kirejevskij psal v 19. století: "Všechno to, co překáží správnému a plnému rozvoji pravoslaví, to všechno překáží vývoji a nádheře ruského národa; všechno to kazí ruskou duši a ničí všechno to, co je zdravé mravně, co je občanské a co je politické. Souhlasíte s tím?
Ano.
Neff: To tedy nevede k odchodu od tolerantnosti ve vztahu k jiným myšlenkám, co odvádí od tolerantnosti, tedy k tomu, z čeho obviňujete Západ?
Nikoliv. Duch pravoslaví nemá exklusivní charakter. Na rozdíl od katolicismu má pravoslaví určitou pružnost. My, Rusové, nejsme nacionalisté, nikdy jsme nepředstavovali národ. Jestli říkáme "naši", nemáme na mysli etnickou složku. K nám patří i Čečenci, k nám patří i Uzbekové. Turkotatarům nebo Mongolům jsme říkali, že jsou součástí pravoslavné kultury, ale nebudou pronásledováni. Budou mít své mešity, můžou se tam modlit. Hovoříme-li o pravoslavném národním duchu, tak to neznamená, že vyhlašujeme válku jiným kulturám.