PATRICK BUCHANAN O UKRAJINĚ, RUSKU A SPOJENÝCH STÁTECH, I. část

15. května 2014 v 11:41 | veteranus
PATRICK BUCHANAN O UKRAJINĚ, RUSKU A SPOJENÝCH STÁTECH
V ruské variantě uveřejnil Herman Chanov dne 8.5.2014 na stránce: http://www.zavtra.ru/content/view/byukenen-protiv-obamyi-i-za-putina článek "Buchanan: proti Obamovi a pro Putina". Přeložil a doplnil Jaroslav Dvořák.
Patrick Joseph Buchanan (* 2. listopadu1938, Washington, D.C.) je americký konzervativní spisovatel, politik, publicista a televizní komentátor. Byl vysoce postaveným spolupraovníkem administrativ prezidentů Nixona, Forda a Reagana. Účastnil se prezidentských kampaní v letech 1992 a 1996 za pravé křídlo Repulikánské strany. Je autorem knih "Smrt Západu" (2002) a "Sebevražda supervelmoci; přežije Amerika rok 2025" (2011). Podle ideologických a politických názorů jej lze charakterizovat jako "starokonzervativce". Je protivníkem "neokonzervativců- globalistů" a "neoliberálů- globalistů", kteří udávají tón v americké zahraniční politice v posledních desetiletích. Strategie, které směřují k tomu, aby byla zřízena celosvětová americká hegemonie, se mu jeví jako nereálné a nebezpečné.
Na čí straně stojí Bůh v nové americko-ruské ideologické válce. Pochybuji, že na straně Ameriky- spíše na straně Putina.
Vladimír Putin začal své březnové vystoupení spojené s připojením Krymu a Sevastopolu k Rusku svou exkurzí do historie Krymu. Nezačal je ale vzpomínkou na historické bitvy, ve kterých Rusové prolévali krev na Krymu v minulých stoletích. Bylo pro něj důležitějším vrátit se do starší a hlubší historie.
Putin zdůraznil, že se na Krymu nacházel "starý Chersones (Chersonésos (řecky Χερσόνησος) byla významná starořecká kolonie založená přibližně před 2500 lety na severozápadní části Krymského poloostrova zvané Tauris. Kolonii zde vybudovali osadníci z Hérakleie Pontiké. Od 2. století př. n. l. se stalo město závislým na Bosporské říši. Za vlády římského císaře Augusta se dostalo pod římský vliv. Později bylo toto území přeměněno na provincii.), kde přijal kníže Vladimír křesťanství. Tento duchovní hrdinský čin- přijetí pravoslaví -předurčil všeobecnou kulturu, hodnotový civilizační základ, který spojuje národy Ruska, Ukrajiny a Běloruska". To je ono Rusko- to je ona země křesťanského světa; na tom Putin trvá.
Je třeba si zde připomenout i druhou připomínku tohoto "bývalého důstojníka KGB", kterou pronesl v září 2013; tehdy postavil jednoznačně Rusko proti "zkaženému Západu".
"Pozorujeme, jak mnohé severoatlantické země se odvrátily fakticky od svých kořenů, včetně křesťanských hodnot…provádějií politiku, která staví do jedné roviny početnou rodinu s jednopohlavním partnerstvím, víru v Boha s vírou v ďábla. To je cesta k záhubě."
Neslýchaná řeč! Západní vůdci už dlouho nejsou s to říci něco podobného.
Při poznámce o tom, že byl Krym předán Ukrajině (spolu s druhými oblastmi východu této země) "bolševiky", a připomněl těmto vůdcům důrazně: "Nechť vás soudí Bůh." Tak!
Co tím Putin tvrdí? Tvrdí to, že poté, kdy z politické scény odešel marxismus-leninismus, se ve světě objevil druhý, ideologicky zaměřený, protiklad- boj mezi zvráceným, zkaženým Západem, který vedou Spojené státy, a světem tradičních hodnot, světem, kterému chce Rusko stát v čele. Putin dává na srozumněnou, že Rusko chce stát v čele této nové války hodnot. Tedy stát na straně Boha. Západ- to je Gomora.
Nechť západní vůdci a pisálkové se utěšují tím, že nazývají Putina "hrdlořezem KGB" a srovnávají připojení Krymu s anšlusem Rakouska, který provedl Hitler; sám Putin dobře zná, co dělá. Jeho nová duchovně-kulturní strategie má principielní základy.
Putin se fakticky vyzbrojuje duchovně-historickou doktrínou "Třetího Říma". Tím přivádí Rusko do nejmohutnějšího ideologického proudu současného světa.
První Řím- to byl Svatý grál a středisko křesťanství. Byl rozmetán Barbary Odoakra v roce 476 po Kristu. (Odoaker (433-493) (z germánského Audawakrs, což znamená "střežící bohatství") byl germánskývojevůdce z kmene Skirů a první neřímský panovník v Itálii po roce 476; tehdy sesadil posledního západořímského císaře Romula Augusta).
Druhým Římem se stal Konstantinopol, hlavní město Byzantského impéria; ten uchvátili v roce 1453 Turci-Osmané.
Třetím a posledním Římem se stala pravoslavná Moskva. (O původu a smyslu doktríny Třetího Říma se Buchanan odvolává na knihu W. Chaberse "Třetí Řím"). Buchanan přepokládá , že Putin teď nabízí myšlenku, že je Moskva nyní Božím Grálem na zemi, že je předsunutou pozicí duchovně-politického protivenství "novému pohanství". Tím zavádí sebe i Rusko najednou mezi nejmocnější ideologické protivenství současného světa.
A to nejen proto, že vrhá výzvu tomu, koho mnozí ve světě hodnotí jako přddtavitele domýšlivé snahy Ameriky být světovým hegemonem. A to dělá nejen tím, že by bral v ochranu své spoluobčany, kteří zůstali mimo hranice Ruska po rozpadu SSSR.
Připojuje se tak k tomu celosvětovému proudu, který má odpor ke špíně, jež se line ze Západu, z jeho hedonistické sekulárně-sociální revoluce; k proudu, který je připraven klást odpor této špíně.
V kulturně-politické válce o budoucnost lidstva vztyčuje Putin svou vlajku na stranu tradičního křesťanství. V posledních jeho projevech je možno slyšet odezvu na papežskou Encykliku "Evagelium Vitae" (1995), která odsuzuje Západ za to, že akceptuje "kulturu smrti", za to, že povzbuzuje "morální zločiny", jež jsou spojeny se sexuální revolucí, s feminismem, s legalizací potratů, s jednopohlavními sňatky, s eutanazií.
V roce 2013 byla v Rusku zakázána propagandu homosexuality, byla zakázána reklama potratů, byly zakázány potraty po 12 týdnech těhotenství, byly zakázány urážky citů věřících.
V době Sovětského svazu se do Moskvy sjížděli západní komunisté. V roce 2014 se v Moskvě uskuteční VIII. celosvětový kongres rodiny.
Měly by USA bojovat s Ruskem o Ukrajinu? Nikoliv. V žádném případě. Rusko má právo na to, aby obhajovalo své národní zájmy na Ukrajině, při tom pro životní zájmy USA ruská politika na Ukrajině nepředstavuje hrozbu.
Když Vladimír Putin bez prolití krve anektoval Krym a když dal najevo, že jeho armáda může vstoupit na Ukrajinu, aby ochranila Rusy, kteří žijí na jihovýchodě této země, zatroubili ve Washingtonu o tom, že pošlou americká vojska do Východní Evropy. Pokud jsme neztratili rozum, nebudeme bojovat s Ruskem o území, které žádné vlády USA nikdy nepovažovaly za životně důležité pro Ameriku.
Skutečně, jestli by i Putin anektoval celou východní a jižní část Ukrajiny, včetně Oděssy, pak by v takovém případě jen vrátil pod svrchovanost Ruska to, co mu patřilo po celé dvě století- od doby G.Washingtona (1789) po dobu G.Bushe staršího (1989).
To vůbec neznamená, že nebudeme reagovat na činnost Ruska. Znamená to však, že musíme dělat rozdíl mezi tím, co je životně důležité a tím, co takovým není, musíme odlišovat hrozby našim základním zájmům od toho, co nám nehrozí, musíme zdravě zhodnotit, jaké skutečné síly mohou překážet obnově Sovětského impéria.
Nejlepším spojencem USA není NATO, ale nacionalismus národů.
Byl to nacionalismus národů Východní Evropy a sovětských republik, který vedl k rozpadu sovětského bloku a k rozpadu SSSR. Nedovolí také, aby byl "SSSR" obnoven v nové podobě. Rusko však rovněž má právo na obranu svých národních zájmů, jestliže se tato obrana opírá o demokratické formy (včetně ruských oblastí Ukrajiny) a jestli neřekračuje hranice druhých národů (to se na příklad týká Západní Ukrajiny). Zdá se, že právě takový ruský nacionalismus hájí Putin.
Předtím, než pošleme armádu do Evropy, jak to udělal před 65 roky Truman, položme si otázku, co pomohlo tomu, že došlo k rozpadu Sovětského impéria a k rozpadu SSSR? Přičinila se o to americká armáda, tedy armáda, která nikdy nepřekročila Labe a nikdy nebojovala s Rudou armádou?
Nikoliv. Země Východní Evropy a Sovětského svazu se osvobodily v důsledku toho, že národy v těchto zemích projevily svou vůli, že se rozhodly samym určovat svůj osud, že vytvářely či obnovovaly státy podle své historické paměti, podle jazykové, kulturní a etnické sounáležitosti.
Impérium se rozpadalo pod údery nacinalismu. I Gorbačov mu dovolil, aby se rozpadlo, protože i Rusko, které bylo unaveno tím, že samo drželo na ideologickém základě a přinucení impérium, samo chtělo svobodu
Jestli Putin nebude proti tomu, aby do Velkého Ruska byliy začleněni i Rusové z Ukrajiny, cožpak někdo vůbec přemýšlí o tom, že by chtěl, aby do rukou Moskvy se vrátili Rumuni, Bulhaři, Poláci, Maďaři, Češi, Slováci?
Putin ví, že jeho popularita v zemi (téměř 80 %) spočívá na tom, že je považován za národního vůdce, je považován za vůdce, který hodil rukavici Americe, která usiluje, o to, aby sama konstituovala Nový Světový Řád.
V současném světě je hlavním spojencem Ameriky nacionalismus národů, vůbec ne NATO, které je jen partou příživníků.
Byl to nacionalismus, který vyvedl z komunistického zajetí národy, rozdělil na části SSSR, rozdělil Československo napůl, rozdělili Jugoslávii na sedm částí. Byl to nacionalismus, který povzbuzoval Čečence k povstání proti Moskvě, Abchazce a Osetince k tomu, aby se oddělili od Gruzie, i obyvatele Krymu, aby se rozloučili s Kijevem.
Jelikož to byl nacionalismus, který napomohl tomu, že se rozpadlo Sovětské impérium a že se rozpadl SSSR, pak to bude nacionalismus, který bude překážkou k jeho obnově.
Jestliže Putin vtrhne a anektuje celou Ukrajinu, nejen Krym a jihovýchodní oblasti, kde Rusové tvoří většinu, pak se Rusko střetne se zuřivým odporem na Západní Ukrajině. To si Putin jistě uvědomuje.
Jestliže při volbách v květnu bude Jihovýchod Ukrajiny hlasovat za odpojení se od Ukajiny a za připojení se k Rusku, nebo za vytvoření svého autonomního státu, proč bychom museli bezpodmínečně tomu klást odpor? Cožpak jsme už zapomněli, že Amerika je sama odvozena od těch, kteří se odpojili od druhého státu v roce 1776?
Zdá se, že my nejsme proti tomu, aby se Skotsko oddělilo od Anglie, Katalonie od Španělska, Benátsko od Itálie, Flandry od Belgie. Proč se tak sveřepě bráníme tomu, aby se Donbas oddělil od Ukrajiny?
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama