Říjen 2012

MINISTR SCHWARZENBERG A PREZIDENT RF V.V.PUTIN

4. října 2012 v 9:50 | VETERANUS
MINISTR SCHWARZENBERG A PREZIDENT RF PUTIN
Ministr české (!) vlády, jemuž bylo svěřeno řízení resortu zahraničních věcí, pan Karel Schwarzenberg, si při svém posledním pobytu na území Spojených států amerických, řečeno jazykem lidu z českého Podkrkonoší (Jaroslav Zaorálek, Lidová rčení, nakladatelství Československé akademie věd, Praha, 1963), zase jednou "pustil hubu na špacír".
Když jej předtím "vrchnost", představovaná státní sekretářkou USA paní Hillary Clintonovou, poklepala na rameno, tak si zřejmě pospíšil, aby osvědčil svou věrnost, a s téměř slouhovskou oddaností (tak to alespoň na mne působí) si "vzal si na paškál" prezidenta Ruské Federace Vladimíra Vladimíroviče Putina.
Podle deníku Lidové noviny ze dne 27. září 2012 doslova řekl: "Putin zavedl agresivní autokracii", "nemůžeme přistoupit na to, že nějaká světová velmoc ovládá své sousedy. Neměli bychom mít iluze o režimu, jaký Putin zavedl", "Putin izoluje Rusko od vlivu západní společnosti".
Aniž bych se chtěl pouštět do hlubokého rozboru výroků ministra zahraničí mé země, musím vyslovit alespoň některé myšlenky, které jeho slova ve mně vyvolávají.
Především je zarážející to, jak český diplomat, dokonce na půdě jiného státu, nikoliv z čí do očí, jak by se slušelo na gentlemana, jmenuje prezidenta suverénního státu, se kterým, pokud se nemýlím, máme dokonce diplomatické vztahy. Připomínám si, že dokonce Adolf Hitler, který Čechy již od svého mládí bytostně nenáviděl, a samozřejmě nenáviděl také tehdejšího prezidenta Československa Dr, Beneše, o tomto muži hovořil jako o "Herr" Benešovi. Po českého ministra však je prezident RF jen "Putin". Možná, že tak oslovuje pan Schwarzenberg své poddané a sluhy na svém panství, ale ve vztahu k hlavě státu jiné země, to považuji za nepřípustné. A to ani ne, jestliže by to pronášel v nějaké krčmě u piva. Pan Schwarzenberg si možná neuvědomuje, ač by měl, že z takových výroků se vytváří atmosféra, která pak může rezultovat i útok na hlavu státu, jak se to stalo v Chrastavě.
Ač velice pečlivě sleduji vše, co se odehrává v Rusku, samozřejmě jen podle toho, co je mi přístupno v Internetu, a toho není málo!, tak nenacházím jediný projev toho, co pan Schwarzenberg nazývá "agresivní autokracií" tedy přeloženo do češtiny, ve které má ministr zřejmě velké slabiny, znamená "útočnou, výbojnou samovládu".
Jestli snad některá, s námi sousedící velmoc, což v případě České republiky nemůže být nikdo jiný, než Německo (s jinou velmocí nesousedíme), nás chce ovládnout, aniž ministr konkretizuje, o koho se jedná a v čem se ona snaha po ovládnutí projevuje, pak to není nic jiného, než poplašná zpráva. Ta by měla být oficielními místy buď potvrzena nebo vyvrácena. Jinak to nemůže vyvolat nic jiného, než neklid. Osobně si ještě pamatuji, co znamenalo "ovládnutí" naší země sousední velmocí v letech 1939-1945.
Jestli někdo v Rusku izoluje národ od vlivu západní společnosti, a neřekne, v čem tento konkrétní vliv Západu, od kterého prezident Putin izoluje Rusko, spočívá, pak bych si mohl myslet, že je to i izolace od zhoubného vlivu všech možných thrillerů, zabijáckých praktik, masového zabíjení, extrémního erotismu apod. Pak bych jen litoval, že k takové izolaci náš stát, bohužel, ještě nepřistoupil.
Závěrem: výroky, které pronesl ministr Schwarzenberg, jsou pro mne, jako pro občana naprosto nepřijatelné a mohu se jen děsit toho, že by snad muž, s podobnými pohledy na Rusko, mohl usednout do křesla hlavy státu.