René Pelán,kladivo a srp

13. srpna 2007 v 18:11 | veteranus
René Pelán, kladivo a srp
Místostarosta městské části Brna - Králova Pole, René Pelán vzal letos z jara do ruky příslušné nástroje a na památníku Rudoarmějců, kteří spí svůj věčný sen v Králově Poli, když položili své životy při osvobozování Brna v dubnu-květnu 1945, vybrousil symbol kladiva a srpu. Ke zdůvodnění svého činu, který vyvolal, jistě vedle souhlasu, i mnoho nesouhlasných projevů, použil mnoho "argumentů". Hlavně argumentoval tím, že kladivo a srp pro něj symbolizují dobu, kdy tuto zemi řídila, v podstatě autoritativně, komunistická strana.
Napsal jsem mu o tom své mínění, aniž bych si dělal iluze, že by má snaha mohla mít kladnou odezvu. Mám za to, že jeho čin nebyl spontánní, ale vyplýval z jeho hlubokého přesvědčení. A s tím , jak sám vím i z vlastní zkušenosti, se dá máloco dělat a je zapotřebí mnohdy desítek let, aby se člověk na některé své činy díval jinýma očima, než v době, kdy je vykonával. Zdá se mi beznadějné vyvracet názor, který si pan Pelán vytvořil a v němž spojuje symbol srpu a kladiva se špatnými skutky lidí, kteří tyto skutky vykonali ne pro slávu těchto symbolů, ale pod jejich záštitou.
Pro příklad toho, že jiní, ne nevýznamní, lidé mohou mít na symboly kladiva a srpu odlišný názor, jsem uvedl, jak se na ně dívá významný francouzský historik F.X.Coquin v článku, kde se zabývá problémem stotožňování stalinismu s hitlerismem. Cituji ve volném překladu: "O tom, že mezi Německem a stalinským SSSR nebylo nic společného svědčí, kromě jiného, i symbolika obou zemí. Svastika je pohanským znakem, který byl v jistém kontextu spojován s rasistickými idejemi, zatímco srp a kladivo zosobňují mírovou práci. Stačí si jen připomenout pavilony obou zemí na Světové výstavě v Paříži v roce 1937. Rozdíl mezi svastikou a srpem a kladivem už tehdy předpovídal budoucí střetnutí." (Nekotoryje razmyslenija... (Réflexions sur l'identification du stalinisme à l'hitlérisme), dans Russkaja Istorija i Russkij Kharakter (volume en l'honneur de L.N. Gumilëv), Saint-Pétersbourg, 2002, Presses de l'Université, pp. 176-185.)
Více než samotný skutek René Pelána vnímám to, jak jej zdůvodňoval. Pro mne osobně se to jeví jen jako projev arogance a nesnášenlivosti k lidem a myšlenkám jiným, než ke kterým se hlásí on. Jeho skutek není ojedinělý a zcela zapadá do ideologické atmosféry, která byla cíleně vytvořena v této zemi po Listopadu 1989.
V této politicko-ideologické atmosféře, kterou strana zastupitele Pelána kultivuje, nevidím nic jiného, než snahu lidí získat "ostruhy", když už za sebou nemají žádné činy, kterými by mohli prokázat, že něco udělali proti totalitnímu systému v této zemi, když politickou moc, která v listopadu "ležela na ulici" a byla dřívější mocí dobrovolně odevzdána (viz ku příkladu změna Ústavy o vedoucí úloze KSČ, volba prezidenta hlasy komunistického parlamentu, souhlas se svobodnými volbami), ze země zvedli, postavili se do role soudce nad dějinami, ač by i od lidí, které jistě považují za své vzory, se mohli poučit. "Jestliže přítomnost bude soudit minulost, ztratí budoucnost" (W. Churchill). Když kopou do politického protivníka, který už poražen leží na zemi (zákon č.198/93 Sb či poslední zákon č. 181/07Sb není ničím jiným!).
Musím ještě dodat toto. Jsem brněnským občanem od roku 2002, kdy jsem se přestěhoval z Prahy. K Brnu mne váže mnoho z mé minulosti. O tom se nechci šířit. Když jsem se přestěhoval do Brna, jedny z prvních mých kroků vedly na Moravské náměstí k soše Rudoarmějce. Už tehdy jsem byl přímo zděšen, jak tato socha byla "zprzněna", zřejmě jen proto, že tam zlatým písmem byl vyveden rozkaz vrchního velitele Rudé armády Stalina s jeho podpisem. Když jsem po krátké době pak navštívil Vídeň, byl jsem pochopitelně zvědav, jak tam naložili s podobným památníkem, o jehož existenci jsem věděl. Zjistil jsem, že sousední Vídni, tedy zemi ve válce poražené právě onou armádou, něco takového nevadí, brněnským "takyrevolucionářům" však ano. Rakouský "Kurier" dokázal na první stránce letos zveřejnit fotografii, kdy prezident Putin při své návštěvě Rakouska klade věnce k památníku Rudé armády, je fotografován a na pozadí jeho osoby je podpis Stalina. U nás si něco podobného představit nedovedu.
Tak se staví k památce na historické události lidé a státy, které si váží toho, co je to historie, kteří vědí, že co se stalo se nemůže odestát, byť jistě mají mnoho důvodů věci dnes hodnotit jinak. Možná také proto, že je tam mnohem větší úcta i k zákonům. Ne tak v Brně! Zde se postupně likvidují pomátky na to, že toto město osvobodila Rudá armáda, asi v naději, že se tím přepíše a změní historie.
Ku příkladu ze dvou záznamů o činnosti ruských či sovětských ženistů, kteří prověřovali budovy v době bojů a zanechali své záznamy o tom na stěnách domů již, podle mých poznatků, existuje jen jeden. Ten, který byl na budově gymnasia v Botanické ulici už neexistuje. Byl zničen při "obnově" fasády. Ten druhý je dodnes na budově Techniky na Veveří. Možná, že ti, kdož o jejich odstranění rozhodují, si neuvědomují, že takové památky by mohly jednou mít stejnou historickou hodnotu jako třeba zápis římských vojáků na skále v Trenčíně!
A ještě jeden příklad svědčící o tom, jak v jiných kulturních zemích si váží památek na svou historii. V severní Italii je na hoře Monte Grappa památník a ossarium. Tato hora, spolu se sousední Monte Asolone, vešla i do historie českých vojáků, včetně 8. brněnského pluku, kteří bojovali na straně Habsburků. A to ještě v době od 24. do 28. října 1918 (Pražský pěší pluk č. 28 na italské frontě 1915-1918,Historie a vojenství 4.XLV/1966, str.57). Italům ani dnes nevadí, že je tam mramorová deska osvědčující, že toto místo svého času navštívil i Duce Benito Mussolini. Ano, pro Italy je to součást jejich historie, byť jistě dnes většina Italů chápe, kdo to vlasně Mussolini byl. Dovede si někdo něco podobného představit v Brně? Kde místo toho, abychom přepsali zápis o svém charakteru, přepisujeme zápis o dějinách. Tak nějak to kdysi napsal Ludvík Vaculík. Já si to představit nedovedu!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Jarda Pospíšil Jarda Pospíšil | 10. dubna 2008 v 21:03 | Reagovat

Mrzí mne, když člověk kolem cca 50.let si neuvědomuje,  že kdyby sov. armáda neválčila s fašisty (at se předtím dělo cokoliv) tak on mohl být maximálně pracovní síla v Patagonii.Pokud někdo z jeho blízkých nebyl kolaborant.Jsem voják z povolání ročník 1970 a nejsem ani fašista ani komunista,pane Peláne je mi vás líto.Jarda Pospíšil

2 Ing. Oldřich Stloukal Ing. Oldřich Stloukal | E-mail | 2. května 2008 v 17:31 | Reagovat

Věc :      MORÁLNĚ - MRAVNÍ  APEL, SPOJENÝ SE  ŽÁDOSTÍ O POMOC PŘI PROSAZOVÁNÍ  SPRAVEDLNOSTI V ČR, URČENÝ VŠEM VÝŠE CITOVANÝM ADRESÁTŮM, aby svojí autoritou zajistili ukončení, případně zveřejnění reálné skutečnosti níže popsané, která zobrazuje fatální omezování osobní svobody občana v ČR a formou pozorovatelů přispěli k ukončení aplikace psychického teroru od „obecního služebníka“ René Pelána a jeho soukmenovců - příznivců, skrze orgány státní a soudní moci, s cílem prokázat, že odporovat mocným je stejně nebezpečné jako za dob předchozí společensko ekonomické formace.

Velmi mne rmoutí, jak amorální máme v ČR zákony, které zakazují mluvit pravdu, která je difamující !!! Dával jsem na misku vah, zda se obrátit o pomoc na veřejnoprávní media, či dále trpět od roku 2005 uměle vytvořené  příkoří od státních úředníků !!!  Došel jsem k závěru, že jedna z mála efektivních cest vedoucích k prosazení zdravého selského rozumu a spravedlnosti v ČR, je forma angažovanosti sedmého pilíře demokracie, tedy veřejně právních sdělovacích prostředků. Ty pomáhají odkrýt, před zraky široké veřejnosti mnoho nepravostí !!! Veřejnou dokumentací reálných příkladů ze života občanů, ukazují, jak jsou v ČR respektována základní lidská práva a umožněna svoboda projevu prostých občanům ČR.  Teprve 19–let po tak zvané něžné revoluci, jsou občanům opětovně odebírána státní mocí základní lidská práva a nemožnost dosáhnouti spravedlnosti v přiměřeném časovém horizontu je evidentní !!! Občany opětovně, tak jako v minulosti  mohou  perzekuovat státní úředníci, bez možnosti obrany proti jejich zlovůli. Lidem je upírána možnost kritiky veřejných činitelů, formou potlačování oprávněné kritiky skrze zákon, který dle právníků zakazuje mluvit pravdu, pokud je pro veřejného činitele difamující. Je-li tomu tak, potom jsme na tom stejně jako v předchozí společensko ekonomické formaci a opětovně platí, že pravdu má pouze vládnoucí politická garnitura a občan musí držet hubu a krok. Proto jsem se nakonec rozhodl požádat o pomoc kromě jiných i media, neboť  jsem takovéto příkoří a psychický teror nezažil  za 64 roků svého života. Dále stručně popisuji merit vytvořené šikany obecním úřední-kem.  

OBECNÍ ÚŘEDNÍK Z BRNA 12, - RENÉ PELÁN NEJEN, ŽE SI PŘIVLASTNIL MOJÍ OSOBOU VYBUDOVANOU VODOVODNÍ PŘÍPOJKU, ALE MNE A MOJI  ŽENU  SPOLU SE SVOJÍ ADVOKÁTKOU, URÁŽÍ PŘED KS V  BRNĚ, TVRZENÍM, ŽE JSEM  PROVEDL LEGALIZACI OBČANSTVÍ ZA ÚPLATU. MÉHO SVĚDKA  ING. MILANA LOUPANCE NAZVAL KRETÉNEM. TOTO ZREALIZOVAL VŠE DNE 3.ČERVENCE 2006 V BUDOVĚ KS V BRNĚ. JEHO ADVOKÁTKA BYLA POŽÁDÁNA, ABY TUTO URÁŽKU PŘED KS V BRNĚ DOSVĚDČILA.

Vše je transformováno na politickou úroveň, proto chápu celý tento nesmyslný soudní proces, jako politickou šikanu obecního úředníka na občanovi ČR.

I)    Písemné zobrazení podstaty - shrnutí nesmyslné a 21 století nedůstojné politické šikany mojí osoby, uměle vytvořené nadutým veskrze nemoudrým „obecním služebníkem“ který nedopatřením zastává úřad I. místostarosty v městské části Brno 12  a je veřejnosti znám jako pan René Pelán.

a.až l oddíl vypouštím z důvodu omezení počtu znaků.

r.Jeho drzost pramenící z arogance pochybné moci peněz, zarážející nemoudrosti, dále skutečnosti, že v této zkorumpované společnosti si osoba mající nadbytek finančních prostředků může dovolit požádat soud, aby dal občana pod kuratelu - formou předběžného opatření, tedy by mu bylo úředně  zakázáno mluvit pravdu, o „obecním služebníkovi“ lidu Brna 12. Toto jeho jednání postrádá racionální jádro, je proti zdravému rozumu, což svědčí o oné skutečnosti, že neprávem nadutý  „obecní služebník“ se svojí advokátkou pokládají pravdu za difamující a občana, který ji chce veřejně oznamovat, chtějí zbavit osobní svobody slova a pohybu. V tomto prokazatelném totalitním počitku, jež je u KS v Brně  doložen,  spatřuji tu nejhrubší politickou šikanu, která je hodna nazvu totalitní. Poškození byli majitelé vodovodní přípojky. Nikoli pan Pelán !!! Za účasti Ing. arch. Kvapila a PhDr. Čejkové a starosty Brna 12 Ing. Kopečného jsme se na jednání u starosty Brna 12 marně snažili o  vyřešení mimosoudní cestou ! Nebylo to možné z toho důvodu, že tito nadutí zástupci lidu na Brně 12, Pelán a Kopečný, jsou toho názoru, že kdo má peníze má i moc a tedy nemusí  urovnávat následky svých nemoudrých skutků, neboť spravedlnost je v ČR mrtva a za veškerým tzv právem je moc peněz. René Pelán, místo aby ocenil, že jsem mu ponechal námi vybudovanou vodovodní přípojku, chtěl prokázat, že si proti němu nikdo nesmí dovolit mluvit pravdu, jinak mu ukáže zač je toho loket odporovat jeho Nerozumnosti !!!  Detailně je vše pro ty, kteří budou míti o prostudování zájem specifikováno v dokumentech v PŘÍLOZE  III. ,která je nedílnou součástí tohoto apelu pro obrodu spravedlnosti v ČR.

II)    René Pelán spolu se svojí advokátkou, uráží před KS v  BRNĚ Ing. Oldřicha Stloukala a jeho ženu Ludmilu Stloukalovou výrokem, že  provedl legalizaci občanství za úplatu.Absurdnost tohoto mého obvinění a urážka osoby jiného státu, je verifikována soudním zápisem. Pravdou je, že proti tomuto nesmyslnému obvinění, mám zcela nezvratné důkazy, které prokazují opak jeho nemoudrého tvrzení a žádám, aby byl jeho podpis vymazán z obřadního aktu manželství Ing. Oldřicha Stloukala a Ludmily  Stloukalové.d.    Vyjadřuji hluboké politování, že naše soudy v 21 století musí řešit žaloby nemoudrých obecních úředníků,na občana za to, že říká pravdu, neboť dle našich zákonů je pravda difamující a občana je nutno za mluvení pravdy když né zavřít, či dáti pod kuratelu předběžného opatření, tak aspoň obrat o co nejvíce finančních prostředků, aby zbohatlík se měl ještě lépe !!!

e.Panu Pelánovi se   promíjí urážky Městské policie,  vrcholné a krajně nechutné – zlovolně tupé urážky padlých ruských vojáků, kteří obětovali život za osvobození naší země od fašistů. Tomuto 40-ti letému zbohatlíkovi, jenž mnohokráte svými slovy a činy prokázal, jak nedůstojného a nemoudrého má lid Brna 12 I místostarostu a Brno magistrát zastupitele. Proč mu vadí na pomníku padlých u kostela v Králově Poli jejich symboly za které umírali ? Svými skutky a slovy dokazuje, že si neváží životů svých bližních, nemajíce elementárního poznání pramenícího ze studia Božího slova. Jeho skutky jsou pod vlivem poznání, že peníze jsou až na prvním místě !!! Nesmyslně se snaží najednou vymazat z historie symboly předmětného času, přitom svými skutky na živých spoluobčanech dokazuje, že miluje diktaturu, pokud je on v roli diktátora.  Nezvratně dokazuje svými skutky v čase svoji pokleslou morálně mravní úroveň. Osobně se za takového zvoleného obecního úředníka do hlouby duše stydím. Dle mého názoru není této zastupitelské hodnosti lidu Brno 12  a Brno – magistrátu hoden.

f.René Pelán se nepoučil, že je moudré s lidmi vycházet a né je terorizovat nesmyslnými žalobami !!! Raději  zadělal na mezinárodní problém v domnění, že  naše  společnost je povinna mu skrze soudní procesy zajistit možnost urážet občany ČR a cizí státní příslušníky, jimž by měl sloužit. Dobře si žije za peníze daňových poplatníků a enormně  zbohatl  při působení ve státní správě. Jelikož soudní jednání má nádech politické persekuce, je mojí povinností, pokud nedojde k okamžitému ukončení tohoto nesmyslného a zdravý rozum urážejícího politického teroru orgány státní moci ČR požádat RUSKÝ KONZULÁT O UDĚLENÍ POLITICKÉHO AZYLU PRO SEBE A SVOJI ŽENU V RUSKÉ FEDERACI REPUBLIK PRO POLITICKOU ŠIKANU V ČR.

III)DETAILNĚ JE CELÝ PROCES MÉHO UTRPENÍ Z DŮVODU ZCELA NESMYSLNÉ, ŠIKANY OD RENÉ PELÁNA ZOBRAZEN V  PÍSEMNÝCH DOKUMENTECH, SPECIFIKOVANÝCH V PŘÍLOZE ČÍSLO III. (Tyto dokumenty byly již v minulosti  předány na odpovědné státní instituce a KS v Brně. Pokud někdo projeví zájem o jejich zaslání z důvodu hlubšího zájmu proniknout k  meritu věci, rád  níže specifikované dokumenty předám).

Morálně mravní apel vypracoval a za jeho obsah plně odpovídá :  

Ing. Oldřich Stloukal

DNE 5.5.2008 mám u MS v Brně třetínstání od ledna roku 2005 v jednací místnosti číslo 235 v 8 hodin.

Kdo má zájem si poslechnout co vše se může konat v zemi koruny ČESKÉ

je zván.

3 Stojím při Pelánovi Stojím při Pelánovi | 30. srpna 2008 v 15:22 | Reagovat

Tahnite do hajzlu debilové! Pelán to udělal dobře! Všichni jste jen pouhý UBOŽÁCI lituju vás IDIOTI ! ! !

4 Patrik Pelán Patrik Pelán | E-mail | 26. října 2008 v 23:39 | Reagovat

Fakt vás všechny lituju!

5 Patrik Pelán Patrik Pelán | E-mail | 26. října 2008 v 23:42 | Reagovat

A tím myslím všechny vás komáry!!!

6 D. Gondolan D. Gondolan | E-mail | 22. dubna 2009 v 8:55 | Reagovat

René Pelán je na stejné úrovni jako ti vandalové, kteří po nocích demolují židovské hřbitovy ! P.S. A nejsou třeba křesťanské symboly špatné, když jsme v jejich jménu upalovali tisíce kacířů, čarodějnic a vyhubili Indiány ?! Neměly by se tyto symboly podle logiky Pelána taky zničit ?!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama