Pan Milan Knížák a jeho boj s komunismem

27. července 2007 v 15:36 | veteranus
V deníku METRO, který je zdarma distribuován v Brně, publikoval ředitel Národní galerie profesor Milan Knížák článek s názvem "Kdy už se zbavíme komunismu?". V článku vyjadřuje své názory, některými formulacemi však dává najevo, že to nejsou jen jeho názory (nevím, za koho mluví, když používá množné číslo) a, jak už se stalo téměř běžným v naší zemi, používá cizích slov ve vazbách, které původnímu jejich smyslu neodpovídají. Považoval jsem za nutné se k jeho myšlenkám vyjádřit. Učinil jsem to tak, že jsem napsal dopis jemu a posléze i redakci deníku Metro. Chci své názory k některým názorům pana Knížáka publikovat i zde v naději, že někdo z občanů surfujících po stránkách Internetu si je přečte, případně vyjádří svůj názor.
V dopise profesoru Knížákovi uvádím:
"Cítím se oprávněn jako náhodný čtenář vyslovit se k některým Vašim myšlenkám. Zejména proto, že se dotýkáte i problému, který rozčeřil hladinu mínění v minulých dnech v Brně, kde žiju. A nejen v Brně, protože měl i mezinárodní důsledky.
Dovedu docela dobře pochopit, že jako člověk umělecky založený budete své názory formulovat s vysokou dávkou emotivity. Nepochybuji, že pro takový přístup máte své opodstatnění a nikdo se proto nemůže na Vás zlobit, byť by jeho poznatky byly zcela jiné.
Na druhé straně si myslím, že člověk Vaší úrovně by měl pečlivěji vážit slova, jimiž vyjadřuje své názory. Hlavně tehdy, jestliže používáte cizí slova. I když, bohužel, jak se ukazuje, ani ředitel významné kulturní instituce, kterou Národní (tedy nikoli soukromá) galerie jistě je, se neumí "silným" slovům vyhnout. V tom nevybočujete z okruhu lidí, kteří téměř každé své vystoupení a projev považují za politickou agitaci na nějakém mítingu. A při tom zapomínají, že i mítingový projev ke kulturním lidem, by měl mít určitý standard, jestliže nechtějí spadnout na úroveň pánů Jakeše, Grebeníčka apod.
Je v dnešní době docela běžné, že se slovům dává, mnohdy neuváženě, jiný význam, než mají. Takový postup používají často lidé, kteří si myslí, že tím posílí věcnou argumentaci pro podporu svého stanoviska. Pro člověka s akademickým titulem však takový postup je při nejmenším nevhodný. Nebo snad také chcete přispět tomu, že si za chvíli nebudeme vůbec rozumět, když každý z nás bude dávat slovům jiný, někdy vlastní, význam?
Vy jste napsal, že "komunisté zapříčinili devastaci naší země, a to jak mravní, tak hospodářskou,..." Slovo, které jste použil, "devastace", má však zcela jiný význam, než který byste mu asi rád dal Vy. Je to slovo latinského původu, je odvozeno od slovesa "vastare". Jeho význam je tento: "činit pustým, prázdným, pustošit". "Devastare" pak znamená "nadobro zpustošit, vyplenit". Bývá citován v této souvislosti Cicero, o jehož přínosu evropské civilizaci jistě nebude pochyb, který sloveso použil v této souvislosti: "caede atque incendiis orbem terrae vastare " = vražděním a požáry pustošit celý svět,uvést ve zkázu.
Významný historik Říma Livius pak použil toto sloveso v této vazbě: "ferro ignique vastare"= pustošit ohněm a mečem.
Jakkoliv lze na mnohé z toho, co se v této zemi událo za doby, kdy ji řídila KSČ, pohlížet z dnešního pohledu kriticky, a chci Vás ujistit, že i to je můj přístup, pak tvrdit, že celá země byla zpustošena , vypleněna, uvedena ve zkázu,- to není realita. To je spíše pohádka pro Marťany, s nimiž chce prosazovat svá rozhodnutí pan Paroubek.
Pisatel těchto řádků byl od svých sedmnácti let, to jest od roku 1946 do roku 1970 členem KSČ. Kategoricky popírám, že bych se jakkoliv podílel na pustošení této země, ať už materielním či duchovním. Podobné hodnocení, byť by takové hodnocení provedl akadmický funkcionář či demokraticky zvolený parlament, odmítám vahou svého jediného občanského hlasu. Jestli výsledky čtyřicetiletého úsilí v řadě oblastí neodpovídaly dnešním představám a kritické analyze, (dokonce ani tehdejším představám mnohých z nás, a nikdo z dnešních rychlokvašených demokratů nám nemusí takové představy post factum oktrojovat) nelze z toho vyvozovat úmysl a nelze tyto výsledky charakterizovat neopodstatněnými slovy.
Dovedu pochopit, že Vy osobně jste se ve svém životě setkal s mnoha lidmi, vydávajícími se za komunisty, kteří Vám ublížili a Vás poškozovali, a že máte právo se na ně hněvat. Nikdy bych se nepokoušel je obhajovat. I já jsem se s takovými lidmi potkal, i já jsem byl jimi značně poškozen. Vztahovat to ale na všechny členy oné strany lze jen z pohledu "vítěze", který si myslí, že je mu dovoleno vše. Historie však mnohokrát ukázala, že podobní "vítězové" se mohou stát poraženými, i morálně poraženými. Není žádné umění a hrdinství kopat do toho,kdo leží poražen na zemi. A to platí i směrem k polickým hnutím.
Ještě několik vět o "nechutném povyku" (Vaše slova!) kolem pomníku Rudoarmějců v Brně Králově Poli. Moc bych Vás prosil, abyste v podobných případech používal jednotné číslo, mluvil za svou osobu a nemluvil "za nás". Každý symbol ve své podstatě je neutrální. Může se jen stát symbolem něčeho. To platí nejen o srpu a kladivu, ale i o svastice.
Nad rámec toho, co jsem napsal profesoru Knížákovi v této věci, se odvolám i na slova francouzského profesora historie Francois Xavier Coquina, která napsal ve svých úvahách o stotožňování stalinismu s hitlerismem: "Svastika, tento pohanský znak, který vznikl jako emblém kosmického živlu, a který se dnes asociuje s nacistickými rasistickými idejemi, je zcela v protikladu se sovětskou symbolikou. Stačí si jen připomenut pavilony obou zemí (Německa a SSSR) na všesvětové výstavě v Paříži v roce 1937. Na jedné straně nacistický orel, který ve svých pařátech svírá a ochraňuje svastiku a na druhé straně dobře známá dvojice dělníka a kolchoznice, která je "vyzbrojena" srpem a kladivem. Tento rozdíl, který bil do očí už tehdy, předpovídal budoucí střetnutí (jež zřejmě pokračuje v jiné podobě i dnes, poznámka má). Srp kolchoznice a kladívko dělníka, ať už by byly použity jakkoliv, jsou neslučitelné s jakýmkoliv rasismem, bojovným či jiným (a nelze mez ně stavět rovnítko, dodávám já). Samy o sobě zosobňují mírovou práci".
Až potud profesor Coquin, sice v poněkud jiném kontextu, ale v podstatě ukazující na stejné stotožňování obou těchto symbolů, které ve svém "boji" s komunismem, jim přisuzují zastupitel René Pelán z Králova Pole a nepřímo i profesor Knížák. Až sem malé odbočení a doplnění původního textu mého dopisu profesoru Knížákovi.
Dále jsem pokračoval takto: "Nemohu pochopit, že člověk s tak pronikavým úsudkem jako máte Vy, nedovede pochopit, že onomu královopolskému radnímu nešlo vůbec o tento symbol, ale o vyjádření až neskutečné arogance a posměchu nad svými spoluobčany, mezi něž mohou patřit i lidé, pro něž kladivo a srp představují symboliku hnutí, které "vdechlo víru a vdechlo život milionům milionů netečných, tupých a které vrátilo lidem radost poslouchati" (národní umělec Karel Toman ).
A jak se zbavit komunismu? Především tím, že si všichni uvědomí, že komunismus se zrodil z jistých společenských podmínek. A pokud takové podmínky, třeba v jiné formě a podobě, budou existovat, a třeba říci, že současná pravice i "nová pravice" či zaoceánští "neocon" se velice přičiňují o to, aby podobné podmínky byly dokonce globalizovány, nemají šanci "komunismus" či jiné podobné hnutí, porazit. A žádná inteligentní munice, žádná protiraketová sila, žádné radary, žádné hranice, na nichž budou páleny knihy, žádné konclágry a gulagy, tomu nezabrání.
"Sublata causa tollitur effectus" = když se odstranila příčina, odstraní se i následek. K takovému závěru dospěla již antika! Nebylo by špatné, kdyby i akademicky vzdělaní a otitulovaní lidé, kteří stojí v čele národních institucí, si podobné pravdy osvojili a jimi se řídili, abych ani já, obyčejný občan, se nemusel za ně stydět!
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 snajcek snajcek | E-mail | 24. ledna 2008 v 22:37 | Reagovat

RAMBO S ROZBRUŠOVAČKOU - aneb Hrdina naší doby

Podivně proslulá spisovatelka Joanne K. Rowlingová polevila ve svém svatém tažení proti klecovým lůžkům v Česku právě včas. Alespoň jedno, bytelné, by se velmi hodilo. Každý čtenář jistě rychle přijde se svým, dobře odůvodněným adeptem. Co třeba ten nýmand, jak se v něm zřejmě cosi hnulo, a z něj se rázem stal morální gigant s obrovským intelektem? Nejprve bystře odhalil zločinnou povahu režimu, byť skončil už téměř před generací. Hned se však polekal, co bude vykládat, až se ho děti zeptají, co on dělal po celou tu dobu. Nemohl na sebe nechat padnout ani stín pochybností, už jenom proto, že dělal v jakési Horní Dolní místostarostu! Jeho čerstvě probuzený intelekt mu velel jednat proaktivně. Nevěděl sice, co to je, ale ať už to znamená cokoli, rozhodl se si to s tím hnusným režimem vypořádat jednou provždy, hlavně aby to všichni viděli. Zvolil si tedy cíl hodný svého postavení, cti, vážnosti, schopností a inteligence. Zamyslel se hluboce: Co morálku v obci již delší dobu podrývá a cestu ke kapitalismu záludně kříží? Není to srp s kladivem na památníku vojáků, padlých při osvobozování tohoto zřejmě právem zapomenutého koutku země? Je to srp s kladivem na památníku vojáků, padlých při osvobozování tohoto zřejmě právem zapomenutého koutku země! Kdyby ho bývali byli raději obešli, česky řečeno, hodili na něj bobana! Mohli klidně válku přežít a náš adept by neměl problémy. Stalo se však, a tak našeho hrdinu zavolala povinnost. Nijak se nemaskoval ani neskrýval, natož aby použil přískoků či úskoků při plnění svého plánu, který měl zviditelnit jeho, rodnou stranu a vísku. Nikoli nepodoben Rambovi si to rozdal zpříma jako chlap s chlapem s onou zavrženíhodnou minulostí v podobě symbolů srpu a kladiva na kamenném náhrobku. Misi se mu podařilo statečně dokončit, byť za pomoci rozbrušovačky v rukou několika fyzicky zdatnějších, za obecní peníze najatých pochopů. Vetřelec z dávné minulosti byl z kamene vybroušen, a tím bylo stvrzeno vítězství nových pořádků nad starými nepořádky, a nikoli naopak a až na věky a amen, nikdy jinak. Proto to klecové lůžko. Pozor: Nejlépe titanové, hrdina může mít rozbrušovačku vždy připravenu!

(red - Týdeník EURO 28/2007 08/07/2007)

2 J.S.Vojin J.S.Vojin | E-mail | 12. února 2008 v 8:16 | Reagovat

Ač jsem ve straně nikdy nebyl, podepisuji beze zbytku. Pokud vím, Knižák svůj dokterát získal sám u sebe. Tak co od něj můžete chtít.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama