Přejímání sovětských zkušeností

20. dubna 2007 v 17:32 | veteranus
VOJENSTVÍ-RES MILITARIS
PŘEJÍMÁNÍ SOVĚTSKÝCH ZKUŠENOSTÍ
V knize "Soumrak králů vzduchu" se tvrdí na straně 71, že "nový režim postavil svoji existenci plně na sovětských zkušenostech a vojenské letectvo nebylo výjimkou,... .snaha o předávání nejmodernějších poznatků (podtr. mnou)byla nahrazena výukou podle překladů sovětských řádů, kontrolovaná navíc sovětskými poradci."
Implicitně lze z tohoto tvrzení vyvozovat, že skutečnost, že výuka se uskutečňovala podle sovětských řádů, znamenala odklon od přenášení do výuky těch nejmodernějších poznatků vojenské vědy i vojenského umění.
Německá armáda a německé letectvo jistě představovalo už v důsledku historického vývoje i konkrétních výsledků válečného tažení Evropou před tím, než skončilo svou pouť v ruském tažení, moderní složku světové vojenské vědy a techniky. Přesto bylo poraženo. Máme se domnívat, interpretujíce tvrzení autorů, že bylo poraženo něčím zaostalým, primitivním? Učit letce tedy podle sovětských řádů, tedy podle řádů armády, která dokázala porazit hitlerovskou Luftwaffe, znamenalo předurčit zaostávání čs. vojenského letectva za nejmodernějšími poznatky vojenství? (Nezpochybňuji skutečnost, že svou roli nesplnilo sovětské letectvo samo, ale ve spolupráci s ostatními spojenci.)
Že se pojetí Sovětské armády co se týče role jednotlivých druhů zbraní ve válce mohlo lišit a v jistém ohledu i lišilo od pojetí západních států, především USA a Velké Britanie, sám nepochybuji. Zatímco na Západě byl hlavní důraz kladen na strategické letectvo a strategické bombardování, Sověti vycházeli z toho, že rozhodujícím místem, kde jsou poráženy armády, tedy podstata branné síly země, a nakonec i státu, je bitevní pole. A proto soustřeďovali úsilí vojenského letectva na ty druhy, které vedly svou činnost v nejužší součinnosti s pozemními vojsky. A to bylo letectvo stíhací, bitevní a lehké bombardovací, které čelilo obdobným druhům letectva Luftwaffe. A bylo správné, že k tomuto pojetí se po prezidentu Benešovi a jeho vojenském štábu připojili i jeho následovníci!
Považovat však tuto odlišnost za projev nemodernosti není potvrzeno ani válkami, které byla vedeny po druhé světové. Strategické letectvo USA nedokázalo porazit Vietcong! I v poslední válce, kterou vedou USA s Irákem, se jasně projevuje, že letectvo, byť pracuje s těmi nejsofistikovanějšími systémy, včetně kosmických, není s to vyhrát válku. Saddáma Husseina nesvrhlo letectvo, ale pozemní vojska USA!
Myslím, že i autorům knihy "Soumrak králů vzduchu" musí být zřejmé, že sovětské letectvo, a s ním i vojenské letectvo československé, dokázalo po celou dobu "studené války", která následovala po onom "soumraku", držet krok s "moderními poznatky" a v některých směrech ony nositele "modernosti" dokonce předčilo.
Tím vůbec nechci popřít, že v důsledku přeceňování výsledků druhé světové války a v podcenění některých oblastí technického rozvoje, došlo v Sovětském svazu a tedy i v armádách spojených ve Varšavské smlouvě v některých směrech k zaostávání. V technickém rozvoji letectva se to jistě projevilo v zaostávání avioniky a v aplikaci počítačové techniky.
Vcelku ale hodnotit to, co se odehrálo v Československu po roce 1950 na poli rozvoje vojenského letectva a současně s tím i na poli výcviku a výchovy letců, jako zaostávání zapříčiněnému zamezením přístupu moderních poznatků do vojenských škol a učilišť, kde se připravovali piloti a letci čs. vojenského letectva, považuji za neobjektivní!
Z vlastní zkušenosti let 1949-1951, kdy jsem absolvoval LVA, mohu potvrdit tvrzení autorů, že nebyl v leteckých školách vytvářen "pocit výjimečnosti letecké zbraně a pilotního výcviku zvlášť". Řadit však tuto skutečnost mezi ty faktory, kterými bylo charakterizováno období "soumraku, který padal na celou československou společnost", není na místě. Nepovažuji je za hodnoty, které by měly nějaký význam pro bojové kvality letců. Důležitější pro letce, než pěstovat u nich "pocit výjimečnosti", je pěstovat u nich vědomí věrnosti vojenské přísaze. Svou výjimečnost už letecká zbraň ztratila dávno před rokem 1950! Veteranus.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama